REKLAAM
 
Majandus (Kild)
Turumajanduse alaliigid
Turumajanduse alaliike:
nurumajandus- riigilt toetuste palumine, kerjamine;
purumajandus - prahi, pudelite korjamisest elamine;
surumajandus- maksude sissenõudmine kõikvõimalikel viisidel, hinnatõusud;
lurumajandus- looderdamine, broilerlus;
murumajandus-maalähedaste toodete valmistamine;
gurumajandus-teatud isikute promoteerimiest elatise teenimine;
urumajandus-elamine omaette "urus" peost suhu. (Margo Vaino)
REKLAAM