REKLAAM
 
Majandus (Sõnaseletus)
EURO
Majandusmõiste:
EUR= Eesti uus rubla (Sõbralt kuuldud)
REKLAAM