REKLAAM
 
Majandus (Luule)
Brüssel valmistub võimu haarama (Postimees)
On vabade riikide murdmatu Liidu
loond rahvaste tahtel europiidide hõim.
Nüüd jäädavalt õitsegu võidule viidud
Euroopa Liit, tema ühtsus ja võim!

Refrään:
Au Sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu,
rahvaste vennalik sõprus seob meid!
Meid kapitalismi viib rahvajõud mõõtmatu
Barroso rajatud võimas partei!

Meil tormidest helendas vabaduspäike,
suur Barroso me rahvale valgustas teed.
Ta õiglasse võitlusse tiivustas kõiki,
tööks, kangelastegudeks ühendas meid.

Refrään

Me kodumaa tulevik kuulutab võitu,
mis ootamas ees kaptalismi ideid.
Me jäägitust truudusest kantud ja hoitud
nüüd sinine kuldtähis lipp kutsub meid! (Oujee, artikkel veebiaadressil)
REKLAAM