REKLAAM
 
Majandus (Anekdoot)
Arendame-parendame
Üks põhjala ettevõte ja üks jaapani ettevõte otsustasid hakata teineteise jõudu katsuma iga-aastases kaheksameheliste paatidega sõudmisvõistluses.
Mõlemad meeskonnad treenisid kaua ja sihikindlalt. Võistusõudmispäeval olid mõlemad meeskonnad tippvormis. Finisis konstateeriti, et jaapanlased võitsid peaaegu ühe kilomeetriga.Põhjala meeskonna masendus oli pärast kaotust suur. Ettevõtte kõrgeim juhtkond otsustas, et järgmisel aastal tuleb võita ja määras ametisse töörühma ülesandega probleemi uurida.
Töörühm avastas peale tohutut analüüsimist, et jaapanlastel sõudsid seitse meest ja üks tüüris, põhjala meeskonnas aga sõudis üks mees ja seitse tüürisid.
Sellises kriisiolukorras näitas ettevõtte juhtkond ebatavalist ja tähelepanuväärset teovõimet. Viivitamatult võeti tööle vastav erialaste Konsultatsioonide AS, mis sai ülesandeks uurida põhjala meeskonna struktuuri.
Peale mitmekuist usinat tööd jõudsid eksperdid järeldusele, et liiga palju mehi oli tüürimas ja liiga vähe sõudmas. Tuginedes ekspertide selgitusele viidi kohe läbi vahetuid muudatusi meeskonna struktuuris. Nüüd oli meeskonnas neli tüürimeest, kaks vanemtüürimeest, üks tüürimisjuhataja ja üks sõudja. Peale selle kehtestati juhtkonnale preemiasüsteem sõudja motivatsiooni suurendamiseks: "Meil tuleb laiendada ta tööpiirkonda ja usaldada talle suuremat vastutust!".
Järgmisel aastal võitsid jaapanlased kahe kilomeetriga. Põhjala ettevõte vallandas sõudja põhjendusega, et sõudja töösaavutus oli ebakvaliteetne, kuid maksis siiski juhtkonnale preemia näitamaks lugupidamist tehtud suurte pingutuste ja eneseohverduste eest.Konsultatsioonide AS töötas välja uue analüüsi, millest järeldus, et oli valitud õige taktika ja et ka motivatsioon oli olnud hea. Ainus, millele meetmeid ei olnud rakendatud, oli materjal. Seepärast märgiti ettevõttele antud soovituses, et materjali tuli parendada.Sel aastal on põhjala ettevõte välja töötamas uut paati järgmise aasta võistussõudmiseks. Kui sellest ei piisa, tuleb väljatöötamisele uus preemiasüsteem juhtkonnale. (Margus Lepa)
REKLAAM